info@pnoidimokratias.gr

Θεσσαλονίκη: 2314 071065 | Αθήνα: 211 2180322

Θέσεις και Αρχές

ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ

Πίστη στον άνθρωπο – Εμπιστοσύνη στο συνάνθρωπο

Με το παρόν, καλούμε τους συμπολίτες μας να συστρατευτούν στη νέα πολιτική μας κίνηση. Είμαστε άνθρωποι από διαφορετικές πολιτικές καταγωγές που διαπίστωσαν ότι το πολιτικό σύστημα, συνολικώς, έχει αποτύχει. Δεν έχει, όμως, απλώς αποτύχει στους ανακηρυχθέντες, στα κομματικά προγράμματα, στόχους. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο, τα ίδια τα κομματικά προγράμματα έχουν διολισθήσει μακριά από το πρόταγμα της πραγματικής βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων, προς στόχους που αναφέρονται, σχεδόν αποκλειστικά, σε θολά ιδεώδη και υποσχέσεις προστασίας από διαφόρους κινδύνους. 

Το όραμα και η ευημερία, ως πηγή νομιμοποίησης της εξουσίας έχουν αντικατασταθεί από τον εφιάλτη και τον φόβο, που χρησιμοποιούνται ως εργαλείο νοηματοδότησης και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, μετά από δεκαετή και πλέον κατάρρευση της κάποτε κυρίαρχης μεσαίας τάξης. Πάνω στον φόβο, την ενοχή και ένα παραληρηματικό αφήγημα της εξουσίας, η κοινωνία φαίνεται να κινείται προς ολοκληρωτική κατεύθυνση. Οφείλουμε να παρέμβουμε ενεργά για την αντιστροφή αυτής της πορείας. 

Μας ενώνει η αναγνώριση δύο προβλημάτων, εκ των οποίων το ένα οξύ και το άλλο χρόνιο : 

Το οξύ είναι η βίαιη επίθεση στον τρόπο ζωής μας με την επιβολή κατάστασης εξαίρεσης. Αυτή χαρακτηρίστηκε τα τελευταία χρόνια από την αποκαθήλωση της ανθρώπινης αξίας και των ιδανικών του νομικού μας πολιτισμού, την παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων της ελεύθερης κυκλοφορίας και άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, τον παραγκωνισμό της αρχής της ενημέρωσης και συναίνεσης σε ιατρικές πράξεις. Το πλέον χαρακτηριστικό, όμως, και για εμάς το πιο επικίνδυνο στοιχείο είναι η εγκατάσταση υποδομής διαβατηρίων-σημείων ελέγχου και η επικράτηση της κοινωνικής αντίληψης ότι μία βιολογική ιδιότητα ή ένα ιατρικό δεδομένο μπορεί να καθορίζει το εύρος των επιτρεπτών μας κινήσεων. Παραμετροποιώντας την ανθρώπινη ζωή, δίνεται πλέον η δυνατότητα για την ολοκληρωτική τεχνοκρατική της διαχείριση, με δήθεν αντικειμενικά και ψευδοεπιστημονικά κριτήρια. Η επιστήμη χρησιμοποιείται ως θεσμός και πηγή εξουσίας (Αντιγνώση / Αντινόηση), αντί για μέθοδος έρευνας, ενώ στην πραγματικότητα κυριαρχούν η λογοκρισία και η παραπληροφόρηση. 

Το χρόνιο είναι η επί δεκαετίες διαμόρφωση των συνθηκών που έκαναν τη σημερινή βίαιη επίθεση δυνατή και αποδεκτή από μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Η δεκαετής οικονομική στασιμότητα, με τη «μαύρη οικονομία» εδραιωμένη σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής ζωής, με την άσκηση της εξουσίας να ταυτίζεται με αυτή, και να αποτελεί το κύριο μέσο χειραγώγησης των θεσμών σε βαθμό που έχει γίνει συνείδηση του λαού ως κανονικότητα με σημαίνον ειδικό βάρος. Διαπιστώνεται μια βαθιά απογοήτευση του κόσμου απέναντι σε κάθε δυνατότητα υπέρβασης μέσω της πολιτικής, που μαζί με την αποδόμηση της Πίστης και των Ορθόδοξων παραδόσεων, δημιουργούν το φιλοσοφικό κενό στο οποίο ανθίζει η θρησκειοποίηση της επιστήμης, με πρώτο θύμα την ίδια την επιστήμη και τον ορθολογισμό. Τέλος, η παραχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας σε πολλαπλά επίπεδα, η οποία δεσμεύει τη χώρα, περιορίζει τις δυνατότητες άσκησης εθνικής πολιτικής και ταπεινώνει τον Έλληνα πολίτη, απενεργοποιώντας τον πολιτικά. 

Τρεις εκφάνσεις της τεχνοκρατίας απέναντι στην οποία το κίνημά μας τοποθετείται : 

Η τεχνοκρατία ως σφιχτή διακυβέρνηση των πληθυσμών άτομο προς άτομο, με τη χρήση της τεχνολογίας. Παραμετροποιώντας το ανθρώπινο σώμα και αποδίδοντάς του δήθεν μετρήσιμες ιδιότητες, θα μπορούν αλγόριθμοι με «αντικειμενικά» κριτήρια (στην πραγματικότητα πολιτικά) να προκαθορίζουν το εύρος των πιθανών μας κινήσεων και δραστηριοτήτων. 

Η τεχνοκρατία ως πολιτική ιδεολογία της ανάγκης διακυβέρνησης από «ειδικούς». Φυσικά, δεν είναι καν ειδικοί. Αποτελούν απλώς απολογητές ενός πολιτικού αφηγήματος, ενός περισσότερο ή λιγότερο φανερού ιδεολογήματος, και δεν υπηρετούν την επιστήμη τους, αλλά σκοπούς πολιτικούς με την ευρεία έννοια. Πιο συγκεκριμένα υιοθετούνται ακραίες πολιτικές με δήθεν αντικειμενική αιτιολόγηση. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η επιστήμη ως μέθοδος εγκαταλείπεται και μετατρέπεται σε πηγή εξουσίας. 

Η τεχνοκρατία ως παντοδυναμία των τεχνολογικών κολοσσών. Η νέα φεουδαρχία αναδύεται μέσα από τις κάθε λογής τεχνολογικές πλατφόρμες και τις υποδομές των πληροφοριακών συστημάτων, πάνω στις οποίες θεμελιώνεται το διαδίκτυο. Πλατφόρμες των οποίων οι κεντρικοί διαχειριστές μετατρέπονται σταδιακά από τεχνικοί ρυθμιστές/συντηρητές σε λογοκριτές υπό τις οδηγίες του κράτους και των υπερεθνικών δομών, και τελικώς απόλυτους εξουσιαστές, ελέγχοντας τη ροή της πληροφορίας και καθορίζοντας τα όρια δράσης του καθενός μας. 

Προτάσσουμε την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνολογίας στην υπηρεσία της κοινωνίας ως κοινώνηση της ζωής. Δεν μπορεί η κοινωνία να υπηρετεί την τεχνολογία ή η τεχνολογία να ορίζει τη ζωή.

Ομοίως, η επιστήμη είναι ένα από τα πιο ευεργετικά εργαλεία που έχει επινοήσει ο άνθρωπος για να βελτιώσει τη ζωή του. Ως τέτοιο, οφείλει να υπηρετεί τους ανθρώπινους σκοπούς: κοινωνικούς, πολιτικούς και πνευματικούς, με μοναδικό στόχο την ανθρώπινη ευτυχία.

~ • ~

Διά ταύτα

Ο πολιτικός μας φορέας έχει ως πυρηνικές αρχές, για την επεξεργασία και διαμόρφωση αναλυτικού προγράμματος, τις εξής ανά τομέα : 

  1. Τερματισμός του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης 

Αρχή μας: Ο πολιτισμός, οι αξίες και η ανθρωπιά μας τίθενται ως προτεραιότητα, πάνω από κάθε λογής πραγματικό ή κατασκευασμένο φόβο. 

Αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό στην αξία του ανθρώπου. Σχεδιασμός για την ισχυρότερη κατοχύρωσή τους (θεσμικές εγγυήσεις). 

2. Γεωργική και κτηνοτροφική πολιτική 

Αρχή μας: Η διατροφική επάρκεια και  πρόσβαση του λαού σε ποιοτική διατροφή και συνεπώς βελτίωση της υποκείμενης σωματικής του υγείας. 

Κατάρτιση σχεδίου για τη μεγιστοποίηση της έκτασης, αλλά και της ποιότητας της γης που καλλιεργείται, συμπεριλαμβανομένης της μικρής και πολύ μικρής κλίμακας. Παράλληλα δημιουργία κινήτρων για την ανάκαμψη του πρωτογενούς τομέα με την φροντίδα της κτηνοτροφίας και της αλιείας. 

3. Ενεργειακή πολιτική 

Αρχή μας: Η ενεργειακή ασφάλεια και η πρόσβαση του λαού σε φθηνή ενέργεια, φθηνή όχι με χρηματικούς, αλλά με υλικούς όρους, η αφθονία της διαθέσιμης ενέργειας, που αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τον ίδιο τον πολιτισμό. 

Αξιοποίηση του εθνικού ορυκτού μας πλούτου σε γαιάνθρακες, επιθετική προώθηση υδροηλεκτρικών έργων, εισαγωγή στη δημόσια συζήτηση της πιθανότητας αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας. Οι υδρογονάνθρακες σε υποθαλάσσια κοιτάσματα για εμάς δεν είναι ταμπού και θα εξεταστούν οι δυνατότητες αξιοποίησης. 

4. Παιδεία

Αρχή μας: Η ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας και της κριτικής ικανότητας στο σχολείο. 

Η τηλεκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση και η τηλεπικοινωνία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική διαπροσωπική επικοινωνία. Η εκπαίδευση δεν αφορά εφήμερες δεξιότητες που κατακτώνται με τη χρήση Η/Υ και Διαδικτύου. Η δημιουργική και πρωτότυπη σκέψη πρέπει να ενισχύεται και να καλλιεργείται, με τη σπουδή του μύθου και της αλληγορίας. Η μέριμνα της ορθής διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας, ως εργαλείου, όχι μόνο έκφρασης, αλλά σκέψης και δημιουργικής φαντασίας. Η σπουδή των μαθηματικών με κύριο άξονα την Ευκλείδιο Γεωμετρία, ως βασικό εργαλείο αντίληψης του φυσικού κόσμου, αλλά και των αξιών και αρχών της επιστήμης και της επιστημονικής σκέψης, υπό το πρίσμα της ψυχικής υγείας και πνευματικής παράδοσης του Τόπου μας.

5. Υγεία

Αρχή μας: Η πρόληψη, η βελτίωση της υποκείμενης υγείας του πληθυσμού και η συνεχής και αδιάλειπτη παροχή φροντίδας υγείας στην κοινότητα. 

Η ανάπτυξη ενός ενιαίου και πυκνού δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για την εξασφάλιση της παροχής φροντίδας υγείας, αλλά και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, είναι ο άμεσος στόχος. Η ταυτόχρονη υιοθέτηση συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας, παράλληλα με τη δημιουργία ανεξάρτητου φορέα αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης τεχνολογιών υγείας θα κάνει το σύστημα βιώσιμο και λειτουργικό. Η επένδυση στην Εθνική Βιομηχανία Φαρμάκων και Ιατροτεχνολογικών μέσων, θεωρείται θεμελιώδης για την ζωή των Ελλήνων.

6. Κοινωνική ασφάλιση

Αρχή μας: Η φροντίδα της 3ης ηλικίας και η ταυτόχρονη απόλυτη ασφαλιστική στήριξη του νέου επαγγελματία, η διατήρηση του αναδιανεμητικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος και του δημόσιου χαρακτήρα της ασφάλισης υγείας. 

Κατοχύρωση της δημοκρατικής και ανεξάρτητης λειτουργίας των θεσμών και αρχών που υπερασπίζονται τα συμφέροντα του ασφαλιστικού συστήματος.

7. Δικαιοσύνη

Αρχή μας: Πραγματική ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας με αποκομματικοποίηση και θεσμικές εγγυήσεις που θα της δώσουν τη δυνατότητα για πραγματικό έλεγχο της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και πάταξη της διαφθοράς. 

Αναθεώρηση του άρθρου 95 Συντάγματος που δίνει αποκλειστική εξουσία επιλογής των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων στην Κυβέρνηση, χωρίς την έκφραση γνώμης ούτε του ίδιου του Δικαστικού Σώματος.   Ένα σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης με κοινωνικό έλεγχο θεωρείται αναγκαίο.  Ο Δικαστής πρέπει να ανακτήσει το κύρος και την θεσμική ανεξαρτησία του, με βελτίωση και των σχετικών υλικοτεχνικών υποδομών. Τροποποίηση του Νόμου περί ευθύνης Υπουργών και της σχετικής συνταγματικής διάταξης που ευνοεί την ατιμωρησία των πολιτικών προσώπων. Κατάργηση οικονομικών και λοιπών προσκομμάτων για την ευχερή προσφυγή των όλων των πολιτών στη δικαιοσύνη, με παράλληλη δημιουργία πραγματικά αξιόπιστων και αποδοτικών θεσμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με ενεργή συμμετοχή του δικηγορικού σώματος.

8. Ενδυνάμωση των θεσμών – Ενίσχυση της Δημοκρατίας

Αρχή μας : Η ενίσχυση της συμμετοχής του λαού στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, η σαφής διάκριση των εξουσιών (εκτελεστικής – νομοθετικής – δικαστικής) και η εξασφάλιση αποτελεσματικής λειτουργίας των θεσμών ελέγχου της εξουσίας. 

Επέκταση του θεσμού του δημοψηφίσματος, με αναθεώρηση του αρ. 44 του συντάγματος, σε όλα τα σημαντικά γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα, οικονομικά, εθνικά κλπ και θέσπιση του «ακυρωτικού δημοψηφίσματος», δηλαδή δημοψηφίσματος, το οποίο θα ακυρώνει, υπό προϋποθέσεις, ψηφισμένο από τη Βουλή νόμο. Θεσμοθέτηση και «ελεύθερων δημοψηφισμάτων», όπου, εφόσον συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών, οι πολίτες θα εισηγούνται προτάσεις, τοπικού ή εθνικού ενδιαφέροντος, προς συζήτηση και νομοθέτηση στη Βουλή. Θωράκιση και επέκταση της ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, με ανάδειξη των επικεφαλής τους με εκλογή τους απευθείας από τον λαό. 

9. Οικονομία

Αρχή μας : Η δημιουργία πλούτου και όχι μόνο η δημοσιονομική διαχείριση. 

Οδηγός της οικονομικής πολιτικής οφείλει να είναι η δυνατότητα των νέων ζευγαριών να κάνουν οικογένεια παράλληλα με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Άμεσες προτεραιότητες αποτελούν η ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης, η αύξηση της παραγωγικότητας με υποδομές που να προσθέτουν στο μόνιμο ακίνητο κεφαλαιακό απόθεμα, η άμβλυνση των ανισοτήτων. 

10. Ψηφιακή πολιτική

Αρχή μας : Η τεχνολογία θεωρείται αναγκαία για την βελτίωση των συνθηκών της ζωής μας και τίθεται θεσμοθετημένα και με λήψη κάθε δυνατού μέτρου για την προστασία του πολίτη, στην υπηρεσία του ανθρώπου και των αξιών. 

11. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)

Αρχή μας : Ο εκδημοκρατισμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης με απόλυτο σεβασμό στο σύνταγμα. 

Η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης να ακούγονται όλες οι απόψεις. Η πραγματική περιφρούρηση της ελευθερίας του λόγου. Η απαγόρευση κάθε λογοκριτικού παράκεντρου και η εξασφάλιση δημοσίου βήματος σε θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους τους, όπως τα πανεπιστήμια. Αν η φωνή των ακαδημαϊκών, επιστημόνων και φιλοσόφων, διευκολύνεται, πολλά προβλήματα της χώρας μπορούν να λυθούν μέσα από την δημόσια αντιπαράθεση και τον κοινωνικό διάλογο. 

12. Πολιτισμός

Αρχή μας : Ο πολιτισμός να είναι κτήμα του λαού και αγωγή της ψυχής, όχι θέαμα προς εκμετάλλευση. Ο πολιτισμός είναι εθνικός πλούτος του Γένους, πρέπει να διαφυλαχθεί και να καλλιεργηθεί με κάθε τρόπο. 

13. Μεταναστευτικό

Αρχή μας: Όλοι οι άνθρωποι έχουν το ίδιο δικαίωμα στη ζωή, πρωτίστως το δικαίωμα να ευημερούν στον τόπο τους. 

Οι μεταναστευτικές και ειδικά οι προσφυγικές ροές πρέπει να σταματήσουν με την αποκλιμάκωση των πολέμων και της εκμετάλλευσης του Τρίτου Κόσμου. Θα πρέπει να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο και να γίνουν σεβαστοί οι ορισμοί που προκύπτουν από τις διεθνείς συνθήκες στην απόδοση του χαρακτηρισμού «πρόσφυγας» σε κάθε έναν που εισέρχεται στη χώρα. Ο πολιτισμός και ο τρόπος ζωής μας, των οποίων αναπόσπαστο κομμάτι είναι η προστασία της ζωής, δεν πρέπει να απειλούνται από τη δημιουργία γκέτο εντός της χώρας, ούτε από ομάδες που κερδοσκοπούν εις βάρος της εθνικής μας ασφάλειας και του τρόπου ζωής μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να λειτουργεί ως αποθήκη ανθρώπων και να αποτελεί τη βαλβίδα εκτόνωσης της μεταναστευτικής κρίσης για όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η χώρα μας με εμφατικό τρόπο να θέσει το θέμα ενώπιον των ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών και των εταίρων της και να απαιτήσει, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, την επίλυση του ζητήματος με σύμμετρο, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες κάθε χώρας, τρόπο. Δημοκρατικός διάλογος, στα πλαίσια εφαρμογής της διεθνούς νομοθεσίας και σύσταση φορέα με αποκεντρωμένες δομές, ανά περιφέρεια. Ο συγκεκριμένος φορέας θα καταρτίσει τεκμηριωμένο σχέδιο μεταναστευτικής πολιτικής με τις ανωτέρω καθοδηγητικές αρχές, το οποίο και θα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά. 

14. Εθνικά θέματα

Αρχή μας : Διατήρηση όλων των ιστορικών κεκτημένων της χώρας, καμία παραχώρηση και υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές μας θέσεις. 

Αγώνας για ανατροπή και ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών με την οποία είμαστε αντίθετοι, αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο, εκτιμώντας και αξιοποιώντας τις διεθνείς συνθήκες. Κατηγορηματική άρνηση οποιασδήποτε συζήτησης για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Σεβασμός του δικαιώματός μας για επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Μοναδικό νομικό ζήτημα για το οποίο θα μπορούσε να συζητηθεί η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι, σύμφωνα και με την πάγια εθνική θέση, ο ορισμός της υφαλοκρηπίδας. Οριοθέτηση ΑΟΖ με Αίγυπτο και Κύπρο. Είμαστε ενάντιοι σε κάθε πρόταση ομοσπονδιοποίησης της Κύπρου. Άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ για την αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων και ενίσχυση του Δόγματος Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδος – Κύπρου. Στήριξη και ενίσχυση των κοινοτήτων ομογενών ανά την υφήλιο. Ειδικά στην περίπτωση της Βορείου Ηπείρου, διπλωματικός αγώνας για την ανάδειξη της παραβίασης των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους από το Αλβανικό κράτος και χρήση κάθε διπλωματικού ή άλλου μέσου (π.χ. οικονομικού, πολιτικού) για την εξασφάλισή τους. Διεκδίκηση των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου.

15. Διεθνείς σχέσεις της χώρας

Αρχή μας : Δεν υφίστανται μόνιμες φιλίες παρά μόνο μόνιμα εθνικά συμφέροντα και δεν πρέπει να είμαστε δεδομένοι για κανέναν

Μελετούμε προσεκτικά την αστάθεια στο διεθνές τοπίο. Χρήση των δυνάμεων της χώρας σε διπλωματικό επίπεδο για την παρεμπόδιση της ατζέντας της τεχνοκρατίας που σαρώνει τον δυτικό κόσμο. Καλλιέργεια των σχέσεων με όλες τις διεθνείς δυνάμεις, με κινητοποίηση  και της ελληνικής ομογένειας για τις θέσεις μας σε σημαντικά θέματα για την ασφάλεια της χώρας. Θα πορευτούμε βάσει των συμφερόντων της χώρας μας, στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας. Η δημιουργία κέντρου τεκμηρίωσης εξωτερικής πολιτικής και η ενημέρωση του πολίτη είναι αναγκαία για τη λήψη αποφάσεων με δημοκρατικό τρόπο, για το καλό της χώρας και του Γένους. 

16. Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολιτική Χώρου

Αρχή μας: Η πραγματική και συμμετοχική δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο, με τη μεγαλύτερη δυνατή αποκέντρωση. 

Η προτεραιοποίηση των εθνικών σκοπών έναντι των τοπικών, αλλά και η διαμόρφωση εθνικών πολιτικών που να βελτιώνουν τη ζωή κάθε πολίτη και κάθε τοπικής κοινότητας. Θεσμοθέτηση δημοψηφισμάτων και σε τοπικό επίπεδο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες. Συνολική επανεξέταση του «Καλλικράτη» και διόρθωση όλων των στρεβλώσεων που έχει επιφέρει στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Skip to content